ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زدع

لغت‌نامه دهخدا

زدع . [ زَ ] (ع مص ) گاییدن و فعل آن از باب فتح آید. (از منتهی الارب ). زَدَع َ؛ یعنی نزدیکی کرد زن را. (ترجمه ٔ قاموس ). جوهری و مؤلف لسان العرب این ماده را نیاورده اند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ