ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زدبر

لغت‌نامه دهخدا

زدبر. [ زَ ب َ ] (ع اِ) مانند زأمج و زأبر بمعنی «همه » است . گویند: اخذت الشی ٔ بزدبره ؛ یعنی گرفتم همه ٔ آنرا. (از جمهره ٔ ابن درید ج 3 ص 480).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ