ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زبعبقی

لغت‌نامه دهخدا

زبعبقی . [ زَ ب َ ب َ ] (ع ص ) مرد بدخوی . (تاج العروس ) (لسان العرب ) (متن اللغه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ