ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زبعباق

لغت‌نامه دهخدا

زبعباق . [ زِ ب ِ ] (ع ص ) بدخلق از مردم و جز آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). بدخلق . (اقرب الموارد). بدخو رامیگویند. (شرح قاموس ) (تاج العروس ) (لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ