ترجمه مقاله

زبرجد

لغت‌نامه دهخدا

زبرجد. [ زَ ب َ ج َ ] (اِخ ) قیس بن حسان . اززیبایی که داشت زبرجد لقب یافت . (از منتهی الارب ).
ترجمه مقاله