ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زبان ولایتی

لغت‌نامه دهخدا

زبان ولایتی .[ زَ ن ِ وَ / وِ ی َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) زبانی که مخصوص یک ولایت یا ایالت باشد مثل زبان گیلان و زبان مازندران . (فرهنگ نظام ). رجوع به زبان محلی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ