ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاکاتکاس

لغت‌نامه دهخدا

زاکاتکاس . [ ت ِ ] (اِخ ) پایتخت جمهوری زاکاتکاس است . این شهر مرکز مهم معادن این ولایت و مشتمل بر دیرها و کنیسه های بزرگ و زیبا است در یکی از کنیسه های زیبای آن دو آجر نقره (معمودیه ) بکار رفته است . کالینس نیز در اهمیت تالی آن است و واقع بر کنارنهری بهمین نام میباشد. سکنه ٔ این شهر 33000 تن اند.(از دائرة المعارف بستانی ). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی آغواس کالینتس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ