ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاویه ٔ مصلوب

لغت‌نامه دهخدا

زاویه ٔ مصلوب . [ ی َی ِ م َ ] (اِخ ) از قریه های مصر است . (تاج العروس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ