ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاویه ٔ حسنخان

لغت‌نامه دهخدا

زاویه ٔ حسنخان . [ ی َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان فرورق بخش حومه ٔ شهرستان خوی . واقع در 7500 گزی باختر خوی ، در مسیر راه شوسه ٔ خوی به سیه چشمه .منطقه ٔ آن جلگه ، معتدل و مالاریائی و سکنه ٔ آن 409 تن شیعه ٔ کردی زبانند. آب آن از رود قره سو و النه تأمین میشود و دارای محصول غلات ، حبوب ، پنبه و زردآلو میباشد. شغل اهالی آن زراعت ، صنایع دستی ، جوراب بافی و راه آن شوسه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ