ترجمه مقاله

زاویه ٔ ازرق

لغت‌نامه دهخدا

زاویه ٔ ازرق . [ ی َ ی ِ اَ رَ ] (اِخ ) در سمت قبله ٔ بیت المقدس واقع و منسوب است به شیخ ابراهیم ازرق متوفی در 780 هَ . ق . این زاویه را زاویه ٔ سراتی نیز میگویند. (از خطط الشام ج 6 ص 154). و رجوع به زاویه شود.
ترجمه مقاله