ترجمه مقاله

زاوه

لغت‌نامه دهخدا

زاوه . [ وَ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکز دهستان زاوه بخش حومه ٔ شهرستان تربت حیدریه . در 21هزارگزی خاور تربت حیدریه و سر راه مالرو عمومی کاریز به زاوه واقع است . منطقه ٔ آن جلگه ، معتدل و دارای 2354 سکنه ٔ فارسی زبان است .آب آن از قنات و محصول آن زیره و شغل اهالی آن زراعت و گله داری و قالیچه بافی است . راه آن اتومبیل رو و دارای دبستان است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
ترجمه مقاله