ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زابن

لغت‌نامه دهخدا

زابن . [ ب ِ ] (ع اِ) دیو سرکش باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || چاوش باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ