ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریواسیجان

لغت‌نامه دهخدا

ریواسیجان . [ ری ] (اِخ ) دهی از دهستان کرزان رود شهرستان تویسرکان . دارای 390 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ سرکان و قنات تأمین می شود. محصول عمده ٔ آنجا غلات و صیفی و اقسام میوه و لبنیات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ