ترجمه مقاله

ریغل

لغت‌نامه دهخدا

ریغل . [ غ َ ](ص ) تنک . نازک . باریک . لاغر. نحیف . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله