ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریخیز

لغت‌نامه دهخدا

ریخیز. (اِ) چوبی که گاوآهن را بدان نصب کرده و آن رابر خیش بسته زمین را شیار کنند. (ناظم الاطباء) (از برهان ) (آنندراج ). چوب گاوآهن . (از شعوری ج 2 ص 18).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ