ترجمه مقاله

روک شهر

لغت‌نامه دهخدا

روک شهر. [ ش َ ] (اِخ ) دهی از بخش قصرقند شهرستان چاه بهار. سکنه آن 200 تن . آب آن از رودخانه . محصول عمده ٔ آنجا غلات و برنج و خرما و لبنیات . ساکنان از طایفه ٔ بلایی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله