ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روکش

لغت‌نامه دهخدا

روکش . [ ک ِ ] (اِخ ) دهی از بخش مرکزی شهرستان آمل . سکنه آن 110 تن . آب از نهر شل بت هراز. محصول آنجا برنج و نیشکر و غلات . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ