ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رونج

لغت‌نامه دهخدا

رونج . [ ن َ ] (اِخ ) دهی از بخش تربت جام شهرستان مشهد. سکنه ٔ آن 1617 تن . آب آن از قنات .محصول آنجا غلات و پنبه . صنایع دستی آنجا قالیچه و گلیم و جوراب بافی . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ