ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رومیانه

لغت‌نامه دهخدا

رومیانه . [ ن َ / ن ِ ] (ص ، ق ) همانند مردم روم . همچون رومیان . رومی . || به طور و به طرز رومی . (ناظم الاطباء) :
رومیانه روی دارد زنگیانه زلف و خال
چون کمان چاچیان ابروی دارد پرعتیب .

سعدی .


|| یونانی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ