ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روز داوری

لغت‌نامه دهخدا

روز داوری . [ زِ وَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) روز قیامت . روز شمار. یوم الحساب :
گوییا باور نمیدارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور میکنند.

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ