ترجمه مقاله

رودبارکی

لغت‌نامه دهخدا

رودبارکی . [ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش کوچصفهان از شهرستان رشت واقعدر 4هزارگزی کوچصفهان و در طرفین راه شوسه ٔ کوچصفهان به لاهیجان . منطقه ای است جلگه ای و هوایی معتدل مرطوب دارد. سکنه ٔ آن 1400تن است . آب آن از نهر توشاجوب تأمین میشود و محصولش برنج و ابریشم و صیفی ، و شغل اهالی زراعت است . بازار عمومی لولمان در اراضی این ده و ده پیربست واقع است و روزهای یکشنبه و چهارشنبه بازار عمومی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقاله