ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روایش

لغت‌نامه دهخدا

روایش . [ رَ ی ِ ] (اِمص ) رواج فروش اسباب و متاعهای باقیمت که بسهولت فروخته شوند. (ناظم الاطباء). روایی و سهولت در فروش امتعه و اثاث پرقیمت . (از اشتینگاس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ