ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رواش

لغت‌نامه دهخدا

رواش . [ رَ ] (اِ) رواج . (فرهنگ شعوری ) (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس ) :
چو ارباب صنعت که ماهر شوند
همی بایدش کار خود را رواش .

؟ (از شعوری ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ