ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رواز

لغت‌نامه دهخدا

رواز. [ رَ ] (اِ) بمعنی روار است که خدمتکار زندانیان باشد. (برهان قاطع) (از آنندراج ). مصحف زَوار است . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). رجوع به زَوار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ