ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روائس

لغت‌نامه دهخدا

روائس . [ رَ ءِ ] (ع ص ، اِ) اعلای رودبارها و واحد آن رَئیسة است . (از منتهی الارب )(از اقرب الموارد). الروائس من الاودیة؛ اعالیها. (معجم متن اللغة). جاهای بلند از وادیها. || ابری که پیش پیش رود و واحد آن رَئیسة است . (از اقرب الموارد). الروائس من السحب ؛ المتقدمة. (معجم متن اللغة). || ج ِ رائسة، بمعنی سگی که از سر شکار گیرد. (متن اللغة).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ