ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رهب

لغت‌نامه دهخدا

رهب . [ رَ هََ ] (ع مص ) رَهب . رُهب . رُهبان . رَهبان . ترسیدن . (دهار) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به رَهب و رُهب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ