ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رنگ کاغذ

لغت‌نامه دهخدا

رنگ کاغذ. [ رَ غ َ ] (اِ مرکب ) کاغذ رنگین . (از اشتینگاس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ