ترجمه مقاله

رموا

لغت‌نامه دهخدا

رموا. [ رِ ] (اِخ ) ناحیه ای است از کشور فرانسه واقع در ایالت شامپانی و مرکز آن قصبه ٔ ریمس است . رجوع به لاروس و قاموس الاعلام ترکی شود.
ترجمه مقاله