ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمان

لغت‌نامه دهخدا

رمان . [ رُم ْ ما ] (ع اِ) انار و آن شش مزه دارد مانند سیب . (آنندراج ). نار : فیهما فاکهة و نخل و رمان . (قرآن 68/55). رجوع به انار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ