ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمان

لغت‌نامه دهخدا

رمان . [ رُم ْ ما ] (اِخ ) نام کوهی در سرزمین طی واقع در غرب کوه سلمی از کوههای طی . خالدبن ولید رابا جمعی از مرتدین در این ناحیه محاربه ای رخ داد و آنها دوباره به اسلام بازگشتند. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ