ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمانی

لغت‌نامه دهخدا

رمانی . [ رُم ْ ما ] (اِخ ) عمروبن تمیم . از رواة حدیث است و از پدر خویش روایت کند. (از لباب الانساب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ