ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفیق

لغت‌نامه دهخدا

رفیق . [ رَ ] (اِخ ) یا رفیق بک العظم .رفیق بن محمودبن خلیل العظم متولد بسال 1284 هَ . ق . و متوفی بسال 1343 هجری قمری از دانشمندان و رجال نهضت فکری سوریه است . وی در دمشق به دنیا آمد و در کودکی به مصر رفت و در سال 1316 هَ . ق . در آنجا سکنی گزید و در همه ٔ جمعیتها و نهضتهای سیاسی و اصلاحی و علمی شرکت جست . تألیفات فراوان دارد از آن جمله است : «اشهر مشاهیر الاسلام فی الحرب و السیاسة» - «البیان فی کیفیة انتشار الادیان » - «الدروس الحکمیة للناشئة الاسلامیة». (از اعلام زرکلی ج 3 چ جدید). رجوع به همان مأخذ و معجم المطبوعات مصر [ العظم رفیق بک ] شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ