ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفیغ

لغت‌نامه دهخدا

رفیغ. [ رَ ] (ع ص ) عیش فراخ و خوش . گویند: عیش رفیغ. (از ناظم الاطباء).عیش فراخ و خوش . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ