ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفچه

لغت‌نامه دهخدا

رفچه . [ رَ چ َ / چ ِ ] (اِ مصغر) رف کوتاه . مصغر رف . (یادداشت مؤلف ). رجوع به رف شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ