ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفق

لغت‌نامه دهخدا

رفق . [ رَ ف َ ] (ع مص ) برتافته آرنج گردیدن و به بیماری رفق مبتلا شدن . (از ناظم الاطباء). || (اِمص ) برتافتگی آرنج . (از ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ