ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفغ

لغت‌نامه دهخدا

رفغ. [ رُ ] (ع اِ) ریم ناخن یا ریم بنهای ران . || هر فراهم آمدنگاه ریم از بدن . ج ، اَرفاغ و رُفوغ . (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || (اِ) گودی زیر بغل . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب )(آنندراج ). || گرداگرد شرم زن و خود شرم .ج ، اَرفاغ . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (آنندراج ). || (ص ) مردم ناکس و فرومایه . ج ، اَرفاغ .(از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || زیست فراخ . || (اِمص ) تن آسایی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ