ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفح

لغت‌نامه دهخدا

رفح . [ ] (اِخ ) شخصی از نسل افرائیم . (قاموس کتاب مقدس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ