ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفاگر

لغت‌نامه دهخدا

رفاگر. [ رَ گ َ ] (ص مرکب ) رفوگر. (ناظم الاطباء). رجوع به رفوگر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ