ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفادت

لغت‌نامه دهخدا

رفادت . [ رِ دَ ] (ع اِ) رفادة. رجوع به رِفادَه و رفادة در معنی اسمی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ