ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفائیل

لغت‌نامه دهخدا

رفائیل . [رَ ] (اِخ ) رافائیل . یا رافائل نقاش معروف ایتالیایی . رجوع به رافائل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ