ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفائیت

لغت‌نامه دهخدا

رفائیت . [ رِ ئی ی َ ] (ع اِمص ) رفاهیت و آسایش و آسودگی . (ناظم الاطباء). رجوع به رفاه و رفاهیت شود. || سازواری . (ناظم الاطباء). رجوع به رفاء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ