ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفاء

لغت‌نامه دهخدا

رفاء. [ رَف ْ فا ] (ع ص ) رفوگر. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (مهذب الاسماء) (دهار).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ