ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رعب

لغت‌نامه دهخدا

رعب . [ رَ ] (ع اِ) افسون از سحر و جز آن . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج )(از اقرب الموارد). || وعده ٔ بد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ). وعید. (اقرب الموارد). || عذاب . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || سخن عربی دارای سجع. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ