ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رعبا

لغت‌نامه دهخدا

رعبا. [ رَ ] (اِخ ) موضعی است . (منتهی الارب ) (آنندراج ). نام چاهی در شعر کثیر. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ