ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رعبان

لغت‌نامه دهخدا

رعبان . [ رَ ] (اِخ ) شهری است در مرزهای واقع میان حلب و شمشاط در نزدیکی فرات ، و آن قلعه ای است زیر کوهی که زلزله آن را خراب کرد و سیف الدوله دوباره آن را ساخت . (از معجم البلدان ) (از یادداشت مؤلف ). رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج 3 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ