ترجمه مقاله

رضوانده

لغت‌نامه دهخدا

رضوانده . [ رِض ْ دِه ْ ] (اِخ ) دهی از دهستان گیل دولاب بخش رضوانده شهرستان طوالش . در سازمان کشور مرکزبخش است ولی مرکز بخش فعلاً در قریه ٔ پونل واقع است .مختصات جغرافیایی آن به شرح زیر است : طول 49 درجه و8 دقیقه و 30 ثانیه ، عرض 37 درجه و 32 دقیقه . این آبادی در 33هزارگزی بندر انزلی به آستارا واقع است و راه شوسه ٔ چهارشنبه بازار و سیدشرفشاه از این محل منشعب می شود. سکنه ٔ فعلی بخش 300 تن و آب آشامیدنی و مزروعی آن از رودخانه ٔ شفارود و محصول عمده ٔ آن برنج وصیفی است . اخیراً درمانگاهی در این محل بنا شده و ادارات فرهنگ و بهداری بخش و مرکز دسته ٔ ژاندارمری دراین آبادی است و روزبروز به اهمیت آن افزوده می شود.دبستان نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقاله