ترجمه مقاله

رسکت

لغت‌نامه دهخدا

رسکت . [ ] (اِخ ) نام محلی در دودانگه ، و بدانجا کتیبه ٔ پهلوی هست . (یادداشت مؤلف ). رجوع به دودانگه و سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 167 شود.
ترجمه مقاله