ترجمه مقاله

رزیقی

لغت‌نامه دهخدا

رزیقی . [ رَ ] (ص نسبی ) منسوب است به رزیق که محله ای است در مرو. (از لباب الانساب ).
ترجمه مقاله