ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رزجاه

لغت‌نامه دهخدا

رزجاه . [ رَ ] (اِخ ) دیهی است از نواحی بسطام در قومس . (از انساب سمعانی ) (از معجم البلدان ج 4) (از لباب الانساب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ