ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رزجاهی

لغت‌نامه دهخدا

رزجاهی . [ رَ ] (ص نسبی ) منسوب است به رزجاه که از دیه های بسطام باشد. (از انساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ